xin visa làm việc tại phần lan mới nhất thủ tục hồ sơ

Xin visa làm việc tại Phần Lan ngắn và dài hạn 2023 mới nhất

Hiện nay, Quốc gia Phần Lan đã tiếp tục cấp các loại visa ngắn hạn, thời vụ và làm việc trong thời gian dài, thu hút nhiều người Việt Nam đến vui... Read more »
thủ tục xin visa phần lan du lịch công tác 2022

Hướng dẫn thủ tục xin visa Phần Lan du lịch, công tác 2022

Làm thế nào để xin visa đi Phần Lan một cách dễ dàng nhất? Kể từ tháng 2 năm 2022, Phần Lan không còn hạn chế nhập cảnh đối với du khách... Read more »
Contact