gia hạn visa việt nam online, gia hạn visa điện tử

Gia hạn visa Việt Nam online

Gia hạn visa Việt Nam online – hay gia hạn thị thực điện tử – e-visa cho người quốc tịch nước ngoài. Loại thị thực điện tử này đã được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp khi …

Gia hạn visa Việt Nam online Đọc tiếp