Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam

Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam

Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam cần phải làm gì?  Nếu visa hiện tại của người nước ngoài đã hết hạn, thuộc diện ở quá hạn từ 1 ngày trở lên và chưa kịp nộp đơn …

Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam Đọc tiếp