visa nhập cảnh campuchia mới nhất

Nhập cảnh Campuchia mới nhất – Quy định thủ tục xin visa

Nhập cảnh Campuchia mới nhất 2021 – Quy định thủ tục xin visa bao gồm các lưu ý về hồ sơ. Người nhập cảnh từ Việt Nam cần tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 do cơ quan chức năng của Campuchia quy định. Greencanal đại diện quý khách xin cấp visa […]

Xem thêm..