người nước ngoài chuyển việc có cần cấp lại thẻ tạm trú không

Người nước ngoài chuyển việc có cần cấp lại thẻ tạm trú không?

Thẻ tạm trú là một loại thị thực Việt Nam dài hạn cho phép người nước ngoài lưu trú tối đa 2 năm. Được cấp với điều kiện Doanh nghiệp nơi người... Read more »
hướng dẫn gia hạn thẻ tạm trú cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn gia hạn và cấp lại thẻ tạm trú

Hướng dẫn gia hạn và cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài mới. Làm thế nào nếu thẻ tạm trú bị mất? Phê duyệt gia hạn thẻ tạm trú do... Read more »
gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2021 ở đâu làm

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu?

Tôi có thể gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu? Trước khi thời gian được phép lưu trú của bạn hết hạn, chúng tôi khuyên bạn nên nộp... Read more »

Cách làm Thẻ Tạm Trú cho con là người nước ngoài mới nhất

Cách làm Thẻ tạm trú cho con là người nước ngoài nước ngoài mới nhất, giúp bạn cập nhật các thông tin thay đổi về thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần... Read more »
Contact