gia hạn tạm trú cho người nước ngoài cần giấy tờ gì?

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài cần giấy tờ gì?

Giấy tờ yêu cầu gia hạn tạm trú thăm thân Hộ chiếu người nước ngoài còn hạn. Lưu ý rằng thời hạn thẻ tạm trú được cấp nhỏ hơn thời hạn hộ chiếu 30 ngày. Hai ảnh thẻ kích thước …

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài cần giấy tờ gì? Đọc tiếp