gia hạn visa việt nam online, gia hạn visa điện tử

Gia hạn visa Việt Nam online

Gia hạn visa Việt Nam online – hay gia hạn thị thực điện tử – e-visa cho người quốc tịch nước ngoài. Loại thị thực điện tử này đã được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và có giá trị lưu trú với thời […]

Xem thêm..