làm công văn nhập cảnh ở đâu

Xin công văn nhập cảnh ở đâu?

Xin công văn nhập cảnh ở đâu tại Hà Nội,  TPHCM? Nếu ở tỉnh ngoài thì bạn phải đến đâu để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài được vào Việt Nam? Kể từ quyết định 1655, Ban …

Xin công văn nhập cảnh ở đâu? Đọc tiếp