làm công văn nhập cảnh ở đâu

Xin công văn nhập cảnh ở đâu?

Xin công văn nhập cảnh ở đâu tại Hà Nội,  TPHCM? Nếu ở tỉnh ngoài thì bạn phải đến đâu để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài được vào Việt Nam? Kể từ quyết định 1655, Ban hành vào ngày 09/05/2016, giờ đây việc Mời, Bảo Lãnh cho người nước ngoài nhập […]

Xem thêm..