đi định cư làm lý lịch tư pháp số mấy?

Đi định cư làm lý lịch tư pháp số mấy?

Nếu bạn đang nộp đơn xin định cư Mỹ, Canada, Úc, hay bất kỳ nước ngoài nào, giấy lý lịch tư pháp được yêu cầu cung cấp đó là phiếu số 2. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề …

Đi định cư làm lý lịch tư pháp số mấy? Đọc tiếp