Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam

Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam

Người nước ngoài bị quá hạn visa ở Việt Nam cần phải làm gì?  Nếu visa hiện tại của người nước ngoài đã hết hạn, thuộc diện ở quá hạn từ 1 ngày trở lên và chưa kịp nộp đơn xin thị thực tiếp theo, thì sẽ: Thuộc diện cư trú bất hợp pháp: người nước […]

Xem thêm..