nộp phạt quá hạn visa ở đâu

Nộp phạt quá hạn visa ở đâu?

Nếu bạn đã quá hạn visa ở Việt Nam, điều đó có nghĩa là bạn cần phải trả tiền phạt để có thể rời khỏi Việt Nam hoặc xin gia hạn tiếp tục ở lại.  Nếu ngừoi quốc tịch nước ngoài quá hạn visa chưa trình diện chính quyền sở tại và tự ý đến […]

Xem thêm..