xin công văn chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố cho người nước ngoài nhập cảnh

Xin công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

Nhân viên nước ngoài, chuyên gia và người thân để có đủ điều kiện được cấp giấy phép nhập cảnh Việt Nam từ Cục quản lý xuất nhập cảnh, đều cần phải... Read more »
Contact