dịch vụ làm công văn nhập cảnh việt nam cho người trung quốc

Dịch vụ làm công văn nhập cảnh Việt Nam cho người Trung Quốc 2022

Dịch vụ làm công văn nhập cảnh Việt Nam cho người Trung Quốc chuyên nghiệp của Greencanal đáp ứng: Xin công văn nhập cảnh cho: Các chuyên gia, lao động kỹ thuật,... Read more »

Hướng dẫn mẫu thư mời chuyên gia nước ngoài sang làm việc 

Hướng dẫn viết mẫu thư mời chuyên gia nước ngoài sang làm việc đúng quy định làm hồ sơ nhập cảnh cho chuyên gia. Đặc biệt chúng tôi hướng dẫn bạn cách... Read more »
thủ tục cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Thủ tục cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Chuyên gia nước ngoài cần những giấy tờ gì để nhập cảnh Việt Nam? Để nhập cảnh vào Việt Nam, chuyên gia nước ngoài phải có các tài liệu sau: Hộ chiếu... Read more »
xin công văn chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố cho người nước ngoài nhập cảnh

Xin công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

Nhân viên nước ngoài, chuyên gia và người thân để có đủ điều kiện được cấp giấy phép nhập cảnh Việt Nam từ Cục quản lý xuất nhập cảnh, đều cần phải... Read more »
Contact